Portfolio
rocket rocket animated
Bakker Interactief > Privacy Policy

Privacy Policy

Er zijn regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als u gebruik maakt van diensten van Bakker Interactief kan het zo zijn dat uw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om u zo goed mogelijk te helpen.

PERSOONSGEGEVENS

Bakker Interactief kan persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van Bakker Interactief, en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Bakker Interactief kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

WAT Bakker Interactief MET UW GEGEVENS DOET

Bakker Interactief verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Bakker Interactief uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of ten behoeve van een opdracht.

HOE LANG Bakker Interactief UW GEGEVENS BEWAART

Bakker Interactief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijke bepalingen dat vereisen. Bakker Interactief verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u hier toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bakker Interactief zal binnen vier weken op uw verzoek reageren. U kunt hierover contact opnemen via contact@Interactief.nl

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bakker Interactief worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals klikgedrag, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Bakker Interactief gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

BEVEILIGING

Bakker Interactief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bakker Interactief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

HEEFT U VRAGEN?

Als u meer informatie wenst, neem dan contact met Bakker Interactief op via contact@bakkerinteractief.nl. De website www.Interactief.nl is een website van Bakker Interactief.